Somatic Experiencing

Somatic ExperiencingSomatic Experiencing® (SE) is een wetenschappelijk onderbouwde benadering voor het werken met fysieke en psychologische symptomen van stress, shock en trauma. De behandeling richt zich op het alsnog afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen, het vergroten van veerkracht, het ontladen van opgeslagen stress en het begrijpelijk maken van gevoelens van onmacht en wanhoop.

Hoe ziet een Somatic Experiencing sessies eruit?

Een SE sessie kan op zichzelf staan én deel uitmaken van een behandeling psychosomatische fysiotherapie.

Ik begin de sessie met vragen naar wat je een veilig en ‘op je gemak’ gevoel geeft en waar je dat in je lijf ervaart. Want wil je een trauma verwerken, dan is het nodig dat er gewerkt wordt vanuit een gevoel van veiligheid en stevigheid in het hier en nu. De status waarin we ons beleven, bepaalt immers de ervaring die we hebben. Denk maar eens aan het verschil tussen angstig door de stad lopen, of juist trots met opgeheven hoofd. Je zal daardoor de mensen, de winkels, de geluiden heel anders ervaren. Werken vanuit een gevoel van veiligheid helpt om aanwezig te blijven en contact te kunnen maken met wat er is, zonder overspoeld te raken en de spanning opnieuw vast te zetten.

Vervolgens nodig ik je uit om naar de spanning, emotie of een element die dat bij je opwekt, toe te gaan. Dan kan je ermee verbinden, en oriënteren op de levensenergie die erin vast zit en die in beweging wil komen. Het zelfhelende vermogen wordt dan weer aangezet. We doen dit in kleine stapjes, in en uit de spanning. Regelmatig zal ik je ter ondersteuning vragen om contact te maken met jouw hulp- en krachtbronnen, ofwel de vaardigheden, elementen en personen die jou verstevigen.
Zo kan de vastgezette levensenergie op een veilige manier ontladen, terwijl je een gevoel van controle houdt. Je kunt weer ontspannen en de levensenergie die vrij komt, wordt weer beschikbaar om zelf te benutten. Vanuit een staat van overleven kom je weer tot leven.

Meer informatie over: