Waarom werken op restitutiebasis?

Aandacht, tijd en kwaliteit daar wil ik voor staan!

In een consult betekent dat een fijne start met een luisterend oor om samen te oriënteren op de voor jou relevante ontwikkelingsthema’s, en vervolgens aan de slag gaan om een stap vooruit te maken. Voor een echte stap vooruit in bijvoorbeeld ontspanning, bewustwording of het trainen van vaardigheden is meer tijd nodig dan de 20-30 minuten die verzekeraars volgens hun contracten vergoeden. Zeker als het gaat om de thema’s waar ik veel mee werk. Daarnaast is het belangrijk om tijd te hebben voor een goede afronding, waarin de laatste vragen gesteld kunnen worden en er ook gekeken kan worden hoe je het geleerde kunt integreren in het dagelijks leven. Want daar gaat het immers om!

Om deze redenen heb ik besloten geen fysiotherapie-contracten te sluiten met de verzekeraars en te werken op restitutiebasis. In deze contractvrijheid heb ik meer mogelijkheid om de kwaliteit in mijn werk te waarborgen. Door het uitsluiten van knellende regelgeving en bureaucratische administratie kan ik namelijk al mijn aandacht en tijd besteden aan een optimale begeleiding.

Wat betekent dit voor de vergoeding van jouw zorg?

Ik sta ingeschreven in het BIG-register en Centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeorienteerde (Psycho) therapie (SBLP) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Hierdoor kunnen behandelingen vanuit jouw aanvullende verzekering onder de noemer fysiotherapie of alternatieve therapie (gedeeltelijk) vergoed worden.

  • Ben je voldoende verzekerd voor fysiotherapie: dan kun je de rekening bij jouw verzekeraar indienen voor terugbetaling (restitutie). Je verzekeraar zal dan volgens de polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde psychosomatische fysiotherapie een deel van het bedrag aan jou terugbetalen. Dit is zo’n 40-100 procent van het praktijktarief. Hoewel zorg zonder verwijzing van de arts toegankelijk is, is het bij sommige verzekeraars wel nodig voor vergoeding van de intake om een verwijzing te hebben.
  • Ben je voldoende verzekerd voor alternatieve therapie bij een verzekeraar die aangesloten is bij de SBLP? Ook dan kun je de ontvangen rekening indienen bij je verzekeraar voor terugbetaling. Meestal is de vergoeding dan zo’n 50-100 procent. Samen met de behandelaar wordt gekeken of geleverde zorg valt onder Lichaamsgeorienteerde (Psycho) therapie.
  • Heb je alleen een basis verzekering en geen aanvullende verzekering, dan kun je de kosten niet bij je verzekeraar verhalen.

In de gevallen dat zorg onvoldoende vergoed wordt, kan het waardevol zijn te kijken of je werkgever wellicht een bijdrage kan geven aan de behandelingen, zeker wanneer dit jou helpt bij je re-integratie of het verbeteren van je werkkwaliteit.