Vertraagd Herstel

Vertraagd herstelEen menselijk lichaam heeft over het algemeen een zeer goed herstellend vermogen.

Na een trauma of overbelasting heeft uw lichaam wel tijd nodig om te herstellen. Een belangrijke taak ligt hem in de fysiotherapie om dit herstelproces zo optimaal te laten verlopen.

Dit kan door enerzijds te kijken hoe het herstel gestimuleerd kan worden anderzijds door factoren die het herstel vertragen te verminderen of weg te nemen.

Risico op chronische klachten:

Er is veel onderzoek gedaan naar factoren die het herstel kunnen vertragen en die het risico vergroten dat klachten chronisch worden.

Naast biomedische factoren zoals ernstige beschadiging, zenuwuitval of specifieke ziekten zijn psychosociale factoren ook in sterke mate voorspellend voor het chronisch worden van klachten.

Onderzoek naar psychosociale risicofactoren op ontstaan chronische klachten:

Het is aangetoond de onderstaande factoren gerelateerd zijn aan de overgang van acute naar chonische pijn en beperkingen.

 • Stress, angstigheid en onrust1
 • Depressieve stemming1
 • Herstel beperkend ziekte gedrag1,2,3,4,6:
  • Angstigheid dat weer gaan bewegen pijn of verdre beschdiging van weefsels teweeg zal brengen.
  • Vermijden van alle activiteiten.
  • Sterke passiviteit en het gevoel op geen enkele manier invloed uit te kunnen oefenen op de klachten.
  • Overactiviteit: te weinig rekening houden met de pijn en taken koste wat het kost af willen maken.
 • Ontevredenheid in de werksituatie3
 • Cathastrofaal of gedramatiseerd denken over de klachten: Bijv 'dit gaat nooit meer over´ en ´ik kan niks meer' en ´dit is zeer bedreigende pijn´5
 • Zelf ervaren slechte gezondheid.4

Belangrijk is te beseffen dat de aanwezigheid van één of meerdere factoren niet per see tot chronische klachten zal leiden. Wel vergroten ze het risico dat klachten en beperkingen in functioneren chronisch worden.

Tevens is het belangrijk oog te hebben voor mogelijke ziekte of ernstige pijn en letsels.

Vertraagd herstelBespreek mogelijke risicofactoren:

Waar aanwezig is het belangrijk deze factoren vroegtijdig te bespreken om te voorkomen dat de klachten blijvend worden.

Uw hulp en meedenken hierin is erg belangrijk.

Samen met een psychosomatisch fysiotherapeut kunt u een inschatting maken of factoren bij u wellicht het herstel vertragen en hoe deze factoren meet te nemen zijn in de weg naar herstel.

Bronnen:

1) Pincus T, Burton AK, Vogel S, Field AP. A Systematic Review of Psychological Factors as Predictors of Chronicity Disability in Prospective Cohorts of Low Back Pain. Spine. 2002;27(5):E109-E120.

2)  Linton SJ. A Review of Psychological Risk Factors in Back and Neck Pain. Spine. 2000;25(9):1148-56.

3) Linton SJ. Early identification and intervention in the prevention of musculoskeletal pain. Am J Indust Med. 2002;41(5):433-42

4)Waddell G. The back pain revolution. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1998

5) Vlaeyen JWS, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain. 2000;85:317-32

6)Vlaeyen J, Morley S. Active despite pain: the putative role of stop rules and current mood. Pain. 2004;110(3):512-6.