Stress management

Cognitief gedragsmatige behandeltechniekenStressmanagment is een methodiek die de omgang met stressoren te verbeteren.

Het begint met een goede analyse van de grootste stressoren en je strategieen om met stress om te gaan.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met behulp van vragenlijsten, belastingsdagboeken of door je eigen situatie is te plaatsen in het belastings en belastbaarheids model.

 

Wanneer je een helder zicht hebt op waar jij de omgang met stress kunt verbeteren dan kan aan dit gebied gewerkt worden.

 

Componenten van stressmanagment zijn:

  • Informatie over gezonde en ongezonde stress, wat stress belastend kan maken en de lichamelijke reacties van stress
  • Bij problemen die moeilijk op te lossen zijn kan gebruikt worden gemaakt van problem solving therapie
  • Bij belastende denkpatronen kan het in kaart brengen en veranderen van denkpatronen met behulp van Rationele - emotionele - gedragstherapie toegepast worden
  • Met ontspanningsoefeningen kan de 'te veel' spanning verminderd worden.