Myofeedback

MyofeedbackSpierspanning in beeld:

Myofeedback registreerd de electische impuls (EMG) van de zenuwen in de spier. Aan deze impuls kun je zien in welke mate de spier aangespannen is. Wordt er veel impuls gegeven uit de zenuw, dan spant de spier aan, zakt deze impuls dan ontspant de spier. Wanneer deze zenuwactiviteit naar de spieren toe in beeld of geluid omgezet wordt, dan wordt de spierspanning zichtbaar en hoorbaar.  

Het nut van myofeedback:

Vaak is het moeilijk om uit uwzelf te voelen of en welke spieren meer gespannen zijn. Bekend is dat mensen bij zichzelf merken dan de schouders omhoog staan, niet wetend hoe lang ze dat al hebben. Dit is niet vreemd, want wanner spieren moe, stijf of pijnlijk zijn dan dempt dit ook de voelmogelijkheid van de spier. Daarnaast is het lastig om tegelijkertijd met uw aandacht bewust van de spierspanning te zijn, terwijl u ook uw aandacht bij het uitvoeren van (werk)taken moet houden.

Myofeedback kan u helpen de spierspanning zichtbaar te maken. Dit kan helpen inzicht te geven in:

  • Het effect van een werk- of computerhouding op de spierspaning.
  • Wanneer zijn de spieren echt ontspannen.
  • Hoe men bewust ondertrainde spieren kan aanspannen
  • De aanwezigheid van vaak niet duidelijke voelbare basis spierspanning
  • Het spanningsverschil van de rechter ten op zichte van de linker lichaamshelft.

Dit verbeterde inzicht helpt bij het herstel van klachten zoals: RSI of KANS, spierspanningshoofdpijn en nekpijn

Psychosomatische fysiotherapie:

De psychosomatisch fysiotherapeut is onder andere gespecialiseerd in het helpen vinden en behouden van de balans tussen spanning en ontspanning. Deze balans is belangrijk voor een goede gezondheid en een goed fuctioneren. Een voorwaarde om deze balans te kunnen (her)vinden is dat u de spanning in zekere mate bewust kunt waarnemen. In de praktijk bemerk ik dat clienten dit vaak lastig vinden. Wanneer we ons specifiek richten op de spierspanning dan kan myofeedback een heel handig hulpmiddel zijn om dit bewustzijn te verbeteren. 

Een verbeterd bewustzijn van de spierspanning speelt een belangrijke rol in het herstel van overbelastingsklachten waarbij de spieren betrokken zijn.