Mindfullness

MindfullnessMindfullness ofwel aandachttraining probeert een duurzame positieve verandering te geven in de manier waarop men omgaat met gezondheid en ziekte. Het richt zich op de afname van stress en frustratie door aandachtig te leven.

Geschiedenis:

Aandachtstraining is ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn vanuit het medisch centrum van de Universiteit van Massachusetts. Als arts heeft hij zowel te maken gehad met de successen van de geneeskunde als met de grenzen ervan. Deze grenzen hebben onder andere te maken met de beperktheid van de medische kennis. Clienten krijgen dan vaak de boodschap: 'u zult ermee moeten leren leven'

Dit is meeestal geen gemakkelijke opgave, zeker wanneer er niet bij wordt verteld hoe je ermee om moet gaan. Stress, zorgen en frustratie kunnen het gevolg zijn.

De Vraag: 'Hoe ermee te leven?' ligt aan de basis van aandachtstraining.

Aandachtstraining probeert de omgang met ziekte en gezondheid positief te beinvloeden en de een stress vermindering te geven.

 Inhoud van de aandachtstraining:
Oefeningen van de aandachtstraining richten zich op:

 • Acceptatie
 • Stil worden
 • Met een open aandacht het lichaam waarnemen.
 • Met een open aandacht de omgeving opnemen
 • Het voelen en accepteren van grenzen.
 • Het aangaan en voelen van positieve verbondenheid met jezelf en de omgeving
 • Het bewust worden van eigen verlangens, betekenisgevers en herstelkracht 

Soort oefeningen bij aandachtstraining:

 • Ademhalingsoefeningen
 • Lichaamsverkenningsoefeningen
 • Bewegings- en rekoefeningen
 • Aandachtsoefeningen
 • Stilte-oefeningen

Onderzoeken:

Er is een toenemend aantal wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van aandachtstraining. Bij mensen met pijn, angst, fibromyalgie, psoriasis en depressie geven de resultaten een:

 • Afname van klachten en symptomen
 • Positieve verandering in de leefstijl
 • Positiever zelfbeeld en beeld van de omgeving

Aandachtstraining en psychosomatische fysiotherapie:

De aandachtstraining richt zich op zowel de psychologische, sociale alswel de lichamelijke gevolgen van stress, pijn en ziekte. De technieken uit de aandachtstraining zijn dan ook passend binnen de psychosomatische fysiotherapie. 

De term mindfullness roept vaak associaties op met oosterse geneeskunde of religies. De training past binnen de reguliere westerse gezondheidszorg en heeft hierin terecht een plek. Zoals ik de technieken toepas staan ze los van een religie. Wel zijn een aantal oefeningen gericht op betekenisgeving. Hoe dit ingevuld wordt is mede afhankelijk van de visie van een trainer en uw eigen wens daarin. 

De mindfullness oefeningen kunnen ook individueel aangeleerd worden, afhankelijk van de vraag en de behoefte van de client.

Voor het geven van een groepstraining is vaak een speciale opleiding en ervaring nodig.