Cognitief Gedragsmatige Behandeltechnieken

Cognitief gedragsmatige behandeltechnieken proberen om vanuit het denken (cognitie) als aangrijpingspunt, te leren om anders in gedrag met dingen om te gaan en daarmee vaak ook de emotionle beleving te beinvloeden.
 
Verschillende gesprekstechnieken passen hieronder en kunnen waar het denken een negatieve invloed heeft op het bewegend functioneren of het gezondheids- of herstelgedrag door een psychosomatisch fysiotherapeut ingezet worden.   Verschillende Cognitief Gedragsmatige technieken die ingezet kunnen worden:

  • Informatievoorziening, uitleg of scholing.
  • Probleem Oplossingsgerichte therapie.
  • Rationele - Emotie beïnvloedende - gedragstherapie.
  • Motivational interviewing.

Hierin spreek ik bewust van de technieken die ingezet kunnen worden en niet van de cognitief gedragsmatige behandelingen. 
Sommige behandelprotocollen voor deze interventies rekenen gemiddeld z´n 5 tot 9 behandelingen en behoeven ook speciale scholing om ze protocollair toe te passen. De kracht van de psychosomatisch fysiotherapeut ligt hem mijns inziens in de lichaamsgerichte benadering en de specifiek cognitieve benadering is meer passend bij de psycho-sociale vakgroepen (psycholoog/maatschappelijk werk).
 
Toch zie je soms dat negatieve denkpatronen en hieraan verbonden gedragspatronen wel zodanige invloed hebben op de gezondheid en het gedrag dat het nodig en nuttig is deze technieken in te zetten.
Dit vanzelfsprekend naar geschooldheid en ervaring van de psychosomatisch fysiotherapeut.