Balans modellen

Een bekend model dat aan de basis ligt van de fysiotherapie is de balans tussen:

  • Belasting & belastbaarheid of ook wel draaglast & draagkracht.

Hoe zwaar is uw draaglast en hoe groot is uw kracht om een last te dragen.

Draaglast wordt bijvoorbeeld bepaald door: De zwaarte of duur van de werkzaamheden en activiteiten, de lichaamshouding, maar ook stressoren, zoals conflicten in de omgeving, verlieservaringen of ingrijpende levensgebeurtenissen.

Draagkracht wordt bijvoorbeeld bepaald door: kracht en uithoudingsvermogen, erfelijke aanleg, maar ook persoonlijkheid, sociale steun en relaties.

Door voor uzelf de beide kanten van de balans in te vullen, ziet u of u nog in balans bent of dat er bij u teveel of te weinig aan één kant van de balans ligt.

Andere balansen die nuttig blijken binnen de psychosomatische fysiotherapie zijn:

  • Spanning & ontspanning
  • Energiegevers & energienemers
  • Veranderbaar of beïnvloedbaar & acceptatie.
  • Inspanning & herstel of rust
  • Stressoren & regelruimte